Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych jest firma MATARI Matysiak Ariel, NIP:557 156 99 77, zarejestrowana w Sławsku Dolnym 4, 88-320 Strzelno.

Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Administratora zgodnie z RODO:

a) w celu udzielenia odpowiedzi na skierowane do MATARI zapytanie,
b) do wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów MATARI, w tym sprzedaży i marketingu bezpośredniego,
c) na podstawie zgody – wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej przez Klienta zgody.

Dane osobowe Klienta takie jak imię, nazwisko, nazwa firmy, numer telefonu i adres e-mail będą przechowywane przez Administratora od momentu ich powierzenia przez Klienta do momentu cofnięcia przez Klienta zgody, za wyjątkiem prawnie usprawiedliwionych celów Administratora.

Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Klient posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie uznania, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.

wideofilmowanie_cennik

MATARI STUDIO ZAPRASZA DO WSPÓŁPRACY

Najczęściej pracujemy w województwach:

Kujawsko-Pomorskie
Image

Arrived compass prepare an on as. Reasonable particular on my it in sympathize. Size now easy eat hand how. Unwilling he departure elsewhere dejection at. Heart large seems may purse means few blind.

Address

California, TX 70240

Email

support@windstripethemes.com

Contact

+44-20-7328-4499

Get Subscribed!